Böcker vi läst

september 23, 2017

Sapiens

Levande berättelse

Den israeliska historieprofessorn, Yuval Noah Hararis, ger en filosofisk avancerad och intressant historik över mänskligheten. Boken ”Sapiens(Latin för ”klok person”) är underhållanande och lättläst men samtidigt en utmaning. Mänsklighetens historia börjar någon gång för 6 miljoner år sedan då vi separerades från våra förfäder, och homo sapiens uppstod för omkring 150 000 år sedan.

sapiens

Arkeologiska rön stimulerar fantasin och boken är fylld med exempel som gör mänsklighetens historia till något levande. Det är lätt när man läser boken att föreställa sig hur bygemenskapers hantverkare ägnade tusentals timmar åt att slipa stenar till dekorationerna av gravplatser.

Ett nytt sätt att beskriva mänsklighetens historia

Kända böcker om mänsklighetens historia har tidigare studerat primater för att hitta förklaringar till hur vi har utvecklats. Jane Goodall har skrivit flera böcker om sina studier av schimpanser. Richard Dawkins är inriktad på evolutionsteorin och hans idéer om livet uppkomst är baserade på evolutionsbiologi och han är en stark förespråkare för ett vetenskapligt synsätt.

Harari bryter trenden som har fokuserat sig på att se människors historia som en historia om framsteg. Istället så skriver han om hur övergången från jägare och samlare till jordbruk inte var lätt. En rad saker bidrag till att göra livet svårare på många sätt. Harari nämner infektionssjukdomar, överbefolkning och stress. Han är en skicklig berättare och han sammanfattar rön från en rad vetenskaper när han beskriver framsteg. Teorier från skilda vetenskaper som paleoantropologin, evolutionsgenetiken, arkeologin och kognitiv psykologi.

Människor förmåga att föreställa sig saker

Den allra viktigaste kognitiva händelser som har influerat mänsklighetens historia är vår förmåga att föreställa något som inte finns framför oss. Denna förmåga tillsammans med vår förmåga att verbalisera det som inte fanns framför våra ögon ledde till allt från skvaller till myter. Vi kunde hålla ihop komplex och större grupper. Nästa steg i vår utveckling ledde till fiktivt tänkande som resulterade i religioner, ideologier och även användandet av pengar. Dess ingredienser ledde till att vi kunde skapa stormakter.

Hararis säger att det var ett misstag att bli jordbrukare eftersom det innebär att arbetsbördan ökade, riskerna för svält ökade och rent allmänt så blev vi mer stressade. Från denna lite provocerade idé så fortsätter han att beskriva och förklara vår arts historia. Läs om hur kapitalismen är vår mest framgångsrika religion, att behandlingen av djur i moderna jordbruk kanske det värsta brottet i vår historia. Tankar om varför vi trots att vi är kraftigare än våra forntida förfäder ändå inte är lyckligare. Han diskuterar vad som gör oss lyckligare.

Boken ”Sapiens” kombinerar djupa insikter med levande språk. Ibland så finns det luckor i resonemanget, exempelvis om varför Romarriket kollapsade. Hararis väljer att se det som enbart beroende på invasioner av barbarer medan kollapsen snarare var ett resultat av flera faktorer bland annat bristen på slavar och att det blev för komplext och svårstyrt och bland annat skatter förlamade armén.

Provokativa kapitel

Bokens kapitel kan ses som provokationer som uppmuntrar dig som läsare att fundera och reflektera över mänskligheten.

Hararis slutsats är att vi som art kan förändras. Vi har nu förmåga att förvnadla vår art igen och denna förändring kan se mycket snabbare än tidigare. Vi kan förändra hur bi kommunicerar, vi kan använda genteknik och skap cyborgs (varelser som består av biologisk vävnad som syntetiska delar).

Sapiens” är en bok som väcker frågor om mänskligheten.